4 Mart 2012 Pazar

Müzik Ödevi: sf:26 Ninni ve Tekerlemeleri Hayatımızdaki Yeri

Ninnilerin Sosyo-Kültürel Hayata Yansıması
Ninnilerin bebekleri uyutmanın yanında, bebekleri eğlendirmek, onları sevmek, iletişim kurmak için söylendiğini, Türk milletinin bebek ve küçük çocuklarıyla ninniler vasıtasıyla iletişim kurduğunu kaydeden doktorlar, ninnilerin bebek ve çocuğun hayata atılmadan önce ilk eğitim aşaması olduğuna dikkat çekti. Türk annelerinin çocuklarına ahenk ve ezgiyle, çoğunlukla da duygu yüklü olarak sade bir dil ile söylediği ninnilerin anne ile çocuk arasındaki gönül bağını kurduğunu belirten doktorlar,
"Ninni metinlerine bakıldığında Türk milletinde eğitime daha beşikte başlandığı görülmektedir. Sade bir dille ve seçme kelimelerle söylenmesi, son derece duru olması, anadil eğitimi ile ilgili olmalıdır. Zira incelendiğinde Türkçe'nin temel kurallarının detaylı bir biçimde ninnilerin içinde yer aldığı görülmektedir. Günümüzde okul öncesi eğitimcilerinin 0-6 yaş grubu çocuklarımız için yönlerini Batı'ya dönüp kılı kırk yararak ortaya koyduğu 'okul öncesi eğitiminin temel kuralları'nın ninniler içerisinde yüzlerce kat fazlasıyla yer alması gerçekten dikkat çekicidir" dediler.Ninni Örneği:
Uyusun Da Büyüsün Ninni
Tıpış Tıpış Yürüsün Ninni
Eee Eee Eee Eee 
Huu Huu Huu Huu
Uyu Yavrum Ninni

Dandini Dandini Danalı Bebek
Elleri Kolları Kınalı Bebek
Eee Eee Eee Eee  
Huu Huu Huu Huu
Uyu Yavrum Ninni

Tekerlemelerin Sosyo-Kültürel Hayata Yansıması
 Tekerlemelerin çocukların davranışlarının gelişmesinde olumlu katkıları vardır. Tekerlemeler çocukların zekâ, bilgi, duygu ve davranışlarını geliştirir. Çocuklardaki birlikte öğrenme, gülme, iş görme bilincini geliştirir. Onları sosyal yönden geliştirir ve paylaşımcı hâle getirir.Tekerlemeler çocukların ana dillerini güzel ve doğru biçimde kullanma becerisini geliştirir. Onlarda mevcut olan ana dili sevgisini besler. Çocuğun kelime dağarcığının gelişimine katkı sağlar Hayal dünyalarını zenginleştirir. Çocuklara topluluk karşısında konuşabilme cesareti aşılar.
Tekerleme, ölçü, kafiye, ses taklidi, yineleme ve ikilemelerden yararlanılarak belirli bir şiir düzenine uydurulan, birbirini tutmaz birtakım hayallerle düşüncelerin sıralanmasından oluşan söz dizelerine denir.
Tekerleme halk edebiyatına ait bir türdür.Tekerleme; masal, halk hikâyesi, bilmece ve âşık edebiyatına ait edebî ürünlerin içinde yer alır. Bazen bağımsız olarak da kullanılabilir.Tekerlemeler daha çok çocuklar tarafından kullanılan bir tür olmasına rağmen, halk ozanları da zaman zaman şiirlerine mizahî unsur katmak için tekerlemelerden yararlanırlar.Tekerlemelerde genellikle gerçek hayatla bağdaşmayan hayalî öğeler ve düşünceler sıralanır. Tekerlemelerde konu pek belirli değildir.Tekerlemede amaç; insanlara acayip gelen, gerçek hayatta olması mümkün olmayan olay ve durumları art arda sıralayarak akıl ve mantık dışı sonuçlara varmak ve şaşırtıcı bir etki yaratmaktır Bu nedenle tekerlemeler, bir çeşit söz cambazlığıdır.Tekerlemeler, şaşırtır ve eğlendirir, hoşça vakit geçirilmesine yardımcı olur.

 
Tekerleme Örneği:
 
Karga karga gak dedi
Çık tepeye bak dedi
Karga seni tutarım
Kanadını yolarım
Yelpazeler yaparım
Hanımlara satarım
Karga kimin kargası?
Hacı beyin kargası
Hacı beyin nesi var?
Başında al fesi var
Köylerinde kızı var
Çizmemi ver giyeyim
Hacı beye varayım
Göncü'lerin derede
Darıbükü taşlıca
Hacım kara kaşlıca
Hacım sana ne oldu?
Omzuma kuş kondu
Kuşu kovdum uçurdum
Yüce dağı geçirdim
Yedi dağın kilidi
Gece gelen kim idi?
Emmimin oğlu Musa
Kolu budundan kısa!

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder