11 Aralık 2011 Pazar

Aile Yapısı ve Önemi: Çocuk Ruh Sağlığı sf;44


                             Ailenin Yapısı ve Önemi
Toplumda birçok aile tipi vardır. Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.

 
Kadın ve erkekten oluşan çocuksuz aileler de vardır. Günümüzde çekirdek aile sayısı gittikçe artmaktadır.
Özellikle şehirlerde çoğunlukla bu tip aileler görülmektedir.
 Büyük anne, büyük baba, çocuklar ve torunların bir arada yaşadığı aileye geniş aile denir. 

Bu tür aileler, daha çok tarımla uğraşan kırsal alanlarda görülmektedir. Geniş ailelerde akrabalık bağları çok güçlüdür. Ancak, ülkemizde sanayileşme ve şehirleşmenin gün geçtikçe artması, aile yapısını etkilemiştir. Buna bağlı olarak geniş aileler azalmış, çekirdek aileler çoğalmıştır.
Aile ortamı, çocukların iyi yetişmesi için çok önemlidir. Uyumlu ailelerde yetişen çocuklar sağlıklı olurlar. Çevrelerindeki kişilerle uyum içinde yaşarlar. Sağlıklı ve uyumlu bireylerin oluşturduğu toplumun yapısı da güçlü olur.
Çocuk ilk eğitimini aileden alır. İçinde yaşadığı toplumun gelenek ve göreneklerini öğrenir. Örneğin büyüklere saygı, küçüklere sevgi gösterme gibi davranışlar edinir. Öğrendiklerini yaşamında uygular. Böylece, kültürel değerlerimiz yeni yetişen kuşaklar tarafından yaşatılır.
BAŞARILI ANNE BABA OLMAYA HAZIR OLMA

SAĞLIK YÖNÜNDEN:
Alenin çocuk sahibi olmalarında, en temel koşul eşlerin fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olmalarıdır. Çocuk sahibi olmadan önce, evlenebilmek için de eşlerin hem kendilerinin hem de birbirlerinin sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Ancak bu muayene gerektiği gibi yapılmamaktadır. Ayrıca elendikten sonra da ortaya çıkan birtakım sağlık problemleri de olabilmektedir. İşte bütün bu sağlık problemleri evlilik ve ana baba görevlerini yeterince yapmada sakıncalar yaratmaktadır. Özellikle annenin hamlelikten önce herhangi bir sağlık problemi olup olmadığı bilinmeli buna göre karar verilmelidir.
Başarılı anne baba olabilmenin bir başka önemli yönü de ruh sağlığı açısından çocuk yapmaya hazır olup olmama durumudur. Özellikle annenin ruh sağlığı bozuksa gebeliğin yarattığı sıkıntılı durumlarla baş edemeyebilir. Bu durum kendisini oldu kadar bebeği ve babayı da sıkıntılara sokmaktadır. Doğumdan sonraki ilk günlerde de gerek bebeğin bakımı gerekse bu yeni duruma uyum gösterme bakımından anne ruhsal bir çöküntü içine girebilmekte bazen de çok tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir. 
DUYGUSAL YÖNDEN
Evliliğe hazır kabul edilebilecek duygusal olgunluğa sahip olan kişiler evlendikten kısa bir süre sonra anne baba olmak için de duygusal olgunluğa ulaşabilmektedirler. Özellikle anne için gereken yorgunluk sorumluluk gibi durumlara uyum sağlayabilmek için kadının duygusal yönden olgun ve güçlü olması gerekmektedir. Duygusal yönden anne olmaya hazır olmayan kişilerin anne olmaya zorlanması çocuk açısından istendik bir durum değildir. Aynı şekilde erkeğin de baba olmaya hazır bulunmaması hem babanın kendisi için hem çocuk hem de anne için olumsuz olacaktır. Anne ve babaların hayatlarında çok önemli yeri olan çocuk sahibi olma aile ve toplum hayatının devamı açısından da önemli bir durumdur. Çocukların yetiştirilmesi ve sosyalleştirilmesi anne baba için önemli bir görevdir. Bu görevi en iyi şekilde yapabilmeleri için de onlara eğitim verilmesi gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle anne baba olmaya hazırlanmak gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir. 
EKONOMİK YÖNDEN
Evliliklerin yürüyebilmesi için belli bir ekonomik kaynak olması zorunluluğu bilinmektedir. Anne babaya hazır olmanın diğer bir koşulu da ekonomik yönden yeterli olma şartıdır. Aileye katılan her yeni bebek ailenin ekonomik soruluğunu artırmaktadır. Bu yüzden ailelerin ekonomik şartlarına göre çocuk sayısını belirlemeleri veya çocuk sayılarına göre ekonomik sorumluluklarını artırmaları gerekmektedir. Ancak bu duru abartılarak çocuk sahibi olma çok fazla ertelenmemelidir. Çünkü ekonomik güçlenme için çok enerji ve zaman harcayan aile kendinde çocuk yapamayacak gücü olamayabilir. Dolayısı ile ekonomik şartlar çocuk yapmayı sınırlayıcı rol oynamakla birlikte tamamen engel olmamalıdır.

AİLEDE KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER

EŞLER ARASI İLŞKİLER
  Anne baba ve çocuklardan oluşan en küçük sosyal topluluk ve kurum olarak tanımlanan aile çeşitli sınıflamalara tabi tutulabilir. Toplumsal yapıya uygun olarak kent ailesi gecekondu ve kır ailesi olarak sınıflanabildiği gibi sosyolojik olarak çekirdek ve geniş aile olarak sınıflama yapılabilmektedir. Ancak aile içi ilişkiler açısından bakıldığında sosyolojik sınıflamalarda dikkate alınarak eler arası iletişime göre bazı sınıflamalar yapılabilir.
Aile içinde genel olarak eşler arasındaki iş ve ev sorumluluğunu paylaşmada yaşanan örnekler çok çeşitli olmakla beraber göze çarpan iki üç örnek vardır. Bunlardan birincisi, eşler arasındaki görev ve sorumluluk dağılımında katı bir sınırın bulunduğu ailelerdir. Eşler kendi görevlerini bilirler ve onları yerine getirirler. Örneğin, erkeğin çalışarak eve para getirmesi, kadınında ev işlerini yapması erkeğin verdiği para oranında alış veriş yapması.Her iki eş de kendi çevrelerine,arkadaşlarına katılabilir ve onlarla vakit geçirebilirler.bu faaliyetlerinin  dışında kalan zamanlarda da,”genellikle bu akşamları veya komşu akraba ziyaretlerinde olabilir’’ortak olarak vakit geçirebilirler.bu örnekteki aile tipinde çocuğun sorumluluğu ve yetiştirilmesi çoğunlukla kadına aittir.Ülkemizde bu tip aile iletişimi ve rol dağılımı genellikle kır ve gecekondu ortamında görülmektedir.
İkinci aile örneği ise; eşlerin ev içi ve ev dışı sorumlulukları paylaşarak yürüttüğü aile ortamıdır. Ev içinde bir eşin üstlendiği sorumluluklar diğer eşin yardımıyla yürütülürken, ailenin geçimini sağlamakla zorunlu eşin ev içindeki eşin sorumluluklarından bir bölümünü üstlenmesi mümkündür. Böylece ailenin birlikte geçirdikleri zaman da artmaktadır. Ev veya işle ilgili kararları da birlikte almaları bu aile tipinde eşler arasındaki iletişimin niteliğini de arttırmaktadır. Ancak şunu hemen belirtmek gerekir ki bu aile tiplerinin bütün özelliklerini göstermeyen aileler de bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder